ריזוקטוניה

ריזוקטוניה סולני (Large Patch of Zoysia (Rhizoctonia Solani

פתוגן: ריזוקטוניה סולני:
דשאים רגישים: זוסייה אלטורו וברמודה טיפוואי, המחלה נצפתה בארץ גם בקוקויה ודרבן.
עונה: אפריל, מאי, ספטמבר ונובמבר.

  • מופיעה בעיקר בקרקעות רטובות וחסרות ניקוז, כאשר הדשא נמצא ברטיבות רבה.
  • מופיעה תחילה בצורת טבעות, כאשר עלי הדשא מאבדים את צבעם ונעשים כלורוטים ולבסוף מתים.

עם הזמן הטבעות הולכות ומתרחבות ובמצב קשה נפגעת כל המדשאה

טיפול מניעה:

  • יש לדאוג לניקוז טוב של הקרקע.
  • יש להיכנס למשטר השקייה מצומצם תוך הפחתה רבה של המים ורווח השקייה.
  • יש להימנע מדישון חנקני גבוה, לא לעבור את רמת 2 יח' חנקן צרוף לחודש {ספטמבר נובמבר}
  • במדשאות שסבלו בעבר מומלץ לרסס שנים עד שלושה  ריסוסים בהפרש של 14-21 יום כטיפול מונע.

עם אחד מהחומרים הבאים:

  • דיפנס - 10 סמ"ק ל 100 מ"ר
  • ריזיקה - 6 סמ"ק ל 100 מ"ר

במידה והדשא נתקף במחלה יש לרסס במינון כפול מהמומלץ לעיל.
מומלץ להשתמש בכל פעם בחומר שונה לסרוגין בכדי למנוע היוצרות עמידות של הפטריות .

חומרים אלו הם היחידים המתאימים ומורשים לשימוש בדשא.