עשים


הדרכה

עשים {תולעת הגדוד, נובר הדשא, פרודניה ודומיהם}העשים הינם זחלים רב פונדקאים התוקפים גם את הדשא. הנזק שהם גורמים מתבטא
באכילת עלי הדשא, כאשר הם נמצאים בכמות רבה {בעיקר בחודשי יולי ספטמבר} הנזק יכול להיות רב עד כדי אכילת כל החלקים הירוקים. עיקר הפעילות היא בשעות הקרירות של היום ובאזורים לחים. העשים מקימים גילגול מלא הכולל ביצה-זחל-גולם-ופרפר, השלב שבו נגרם הנזק הינו שלב הזחל. לזחל 4-5 דרגות
כלומר 4-5 תקופות גיל כאשר הדבר נעשה בקפיצות.

זחל של תולעת הגדוד

בתקופת הפרפר, שהיא גם תקופת הרביה, ניתן לצפות בשעות הלילה בפרפרים מתעופפים מעל הדשא כאשר מדליקים אור בגינה.

פרפר של נובר הדשא

הנקבה יכולה להטיל כ- 1000 ביצים בממוצע. הזחלים הצעירים בדרגות 1-3 חיים בקבוצה והם רגישים מאוד לתנאי אקלים קיצוניים {חמסין}. החל מדרגה 3 מתפזריםהזחלים מקבוצותיהם ומתפזרים בכלל הדשא.

  • ביצים של עשים
  • גלמים
  • אכילות של הזחלים

בקיץ משך תקופת ההתפתחות דרגת זחל כ- 15 יום, הגולם כ- 8 ימים, הבוגר {פרפר} 2, והביצה 3 ימים. כך שמחזור שלם הוא כ- 28 יום. בעונות המעבר
המחזורים ארוכים יותר. בחורף הזחלים משתמרים בעיקר בדרגות הזחל השונות אך הם אינם פעילים ואינם גורמים נזק. הטיפול כנגד הזחלים אינו בעייתי במיוחד וישנם גם מספר רב של חומרים {ניתן לראות בפרק האחזקה}. בכל מקרה רווח השקייה ופינוי שכבת הטאץ יכול להפחית את רמת הנזק וליעל את פעילות החומרים.