מרכז מידע דשא יצהר

במרכז המידע מרוכזות הנחיות והמלצות להקמה ולתחזוקה מיטבית של דשא.

כולל טבלת תחזוקה שנתית עם הערות, טיפים, מתי להשתמש בכל חומר ומינונים מומלצים.

ובמידת הצורך, כיצד להתמודד עם מפגעים ו\או מזיקים במדשאה.

בקרוב נעלה את מאגר השאלות שנשאלו בעבר