ברזל נוזלי לריסוס עלוותי עם תמיסה פוליבית 

תכולת אריזה: 200 סמ"ק

הכוללים:

               א.  ברזל נוזלי לריסוס עלוותי (Iron+ברזל)   (125 סמ"ק)

להשלמת חוסרי הברזל ע"י טיפול עלוותי במדשאות הצמחייה

יתרונות:

  • גורם להורקה מהירה של העלווה.
  • נח לשימוש
  •  יעיל בשילוב עם חומרי הדברה.

               ב.  תמיסה פולבית  (75 סמ"ק)

תמיסה המהווה מיצוי של חומר אורגני עשיר. מומלצת כתוסף וכמשפר דישון לגידולים אורגניים וקונבנציונליים.

יתרונות:

  • מעודדת התפתחות של מערכת שורשים ועלווה
  • מזרזת פרוק חומר אורגני בקרקע
  • נקייה מעשביה ומחלות.

שילוב שני החומרים יחד בבקבוק של 200 סמ"ק מתאים במיוחד לגינות קטנות עד 125 מ"ר.

alldeshe