iron+ (ברזל)

הברזל המשווק ע"י דשא יצהר מיועד לפתור בעיות של הצהבת דשאים כתוצאה מחוסר ברזל, כאשר ה iron+

(ברזל ציטראט) יציב וזמין יותר לקליטה על ידי הדשא ונקי יותר ממוצרים דומים.

קרקעות הארץ הבנויות מסלעי משקע מאופיינות באחוזי גיר גבוה ו pH גבוהים. גורמים אלו משפיעים
לרעה על קליטת מיקרואלמנטים ובעיקר הברזל לו הצמחים זקוקים ברמות גבוהות יחסית לשאר המיקרואלמנטים
.

אחת הדרכים לפתרון 
ריסוס עלוותי. הברזל המשווק ע"י דשא יצהר עושה זאת בצורה הטובה ביותר ובעלות 
זולה לטיפול. החומר מכיל 2.6% ברזל, 0.32% מגנזיום , 0.22% חנקן ואינו זקוק
למשטח על מנת שהקליטה תהיה אופטימאלית.


iron